Chính sách bảo mật

  1. ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC KINH DOANH, PHÂN LOẠI TỆP KHÁCH HÀNG:
  1. Hệ thống chuỗi Siêu thị: Là tổ chức có tư cách pháp nhân với đầy đủ các bộ phận chuyên trách như Kế toán, Marketing, Kinh doanh, Giao hàng…) và có tối thiểu từ 3 cửa hàng trở lên tại Việt Nam.
  2. Cửa hàng kinh doanh tại địa phương: Là tổ chức kinh doanh/hộ cá thể/doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân và có tối thiểu ít nhất một cửa hàng bán hàng riêng biệt hoặc một kiot trong siêu thị/chợ/trung tâm mua sắm.
  3. Bán hàng Online: Là tổ chức/cá nhân kinh doanh tự do trên mang xã hội có tư cách pháp nhân, có thông tin website, fanpage, sàn thương mại điện thử và địa điểm hoạt động cố định.
  4. Cộng tác viên: Là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có đầy đủ thông tin hợp pháp và mã số thuế cá nhân.
  1. CHÍNH SÁCH GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU:
  • Giá niêm yết theo chính sách của VietLife đã bao gồm thuế VAT.
  • Đại lý phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc Bảo hộ giá/chống bán phá giá trong Hợp đồng nguyên tắc.
  • Tỷ lệ chiết khấu sẽ được xác định trên giá bán lẻ và áp dụng tùy theo mức khung quy định trong chính sách Đại lý.
  • Nếu có thay đổi về chính sách giá bán lẻ, VietLife sẽ thông báo đến Đại lý trước  07 ngày làm việc bằng văn bản.