Nguyên Tắc Hoạt Động

Niềm tin của chúng tôi

Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể đạt được thành công trong kinh doanh bằng cách tuân thủ theo các nguyên tắc và chuẩn mực giúp chúng tôi trở nên khác biệt so với các công ty bạn.

Tầm nhìn của chúng tôi

​Sứ mệnh của chúng tôi là luôn làm mới mình để nâng cao chất lượng cuộc sống người việt thông qua các sản phẩm và dịch vụ cao cấp.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và đội ngũ đại lý trong giao dịch, cũng như đảm bảo luôn giải quyết bảo hành, nhanh chóng và công bằng.​

Văn hóa của chúng tôi

Các khách hàng đang gắn bó cùng chúng tôi trong một hệ thống phân phối tương hỗ lớn mạnh. Lớn mạnh trong việc không ngừng phát triển sản phẩm nuôi con thư thái. Lớn mạnh trong nỗ lực cùng cộng đồng giải pháp nuôi con bằng sữa mẹ. Lớn mạnh khi thực thi sứ mạng gìn giữ, bảo vệ môi trường. Và sự lớn mạnh thực sự của Spectra Baby Vietnam được đo bằng khả năng mang đến một cuộc sống hiện đại và đảm bảo hơn cho mọi người.